Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.) ณ บริเวณหน้ามุขสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ และทางเว็บไซต์ www.hatyaicity.go.th
ขอเชิญร่วมพสกนิกรนครหาดใหญ่ร่วมกิจกรรม “ชาวหาดใหญ่ร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ (หลังใหม่) โดยม...
เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด...
อำเภอหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมพสกนิกรนครหาดใหญ่ร่วมกิจกรรม ชาวหาดใหญ่ร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันนี้ เวลา 14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอ...
วันนี้ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. เทศบาลเมืองสิงหนคร โดยนายธนกร สังฆโร นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร พร้อมนายจงเจริญ มณีรัตน์ สท.เขต ๓ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ขุดวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ณ บ้านหนองผักฉีด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ชาวหาดใหญ่ร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต อำเภอหาดใหญ่จึงได้...
อบต.นาหว้า ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลต่างๆในพื้นที่ขอเชิญร่วมพสกนิกรนครหาดใหญ่ร่วมกิจกรรม “ชาวหาดใหญ่ร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวล...
อำเภอหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมิ...
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

»ข้อมูลทั้งหมด 58,083 รายการ