Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป - พ่นหมอกละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV บริเวณชุมชนหน้าโรงเหล้าสรรพสามิตร (ทั้งชุมชน) - พ่นหมอกละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV บริเวณชุมชนสัจจกุล (ทั้งชุมชน) ตั้งแต่เวลา 05...
      ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่สำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา เนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นจำนวนมาก...
#ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลาได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือสำหรับคนพิการ ฯลฯ

»ข้อมูลทั้งหมด 60,658 รายการ