Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสงขลา
ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป - พ่นหมอกละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV บริเวณชุมชนแสงศรี (ทั้งชุมชน) - พ่นหมอกละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV บริเวณชุมชนสวนศิริ (ทั้งชุมชน) - พ่นหมอกละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV บริเวณชุม...
         องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาเมือง วาระสงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปฏิบัติการ "เดินหน้าประเทศไทย ๒๕๖๐"  ตามวาระสงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม...

»ข้อมูลทั้งหมด 65,257 รายการ