Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์งบทางการเงินเดือนกันยายน 2557
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต ๕ หาดใหญ่ และสาขาในสังกัด จัดโครงการ ธอส. ขออาสาช่วยชุมชน ๒๕๕๗ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ เครื่อง พร้อมทั้งเครื่องพิมพ์ ๒ เครื่อง ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ เทศบาลเ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อบต.แม่ทอมประกาศ  ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่ทอมออก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงทะเลอ่าวไทย บริเวณ ศพด.วัดท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองถนนด้วน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘
       อบต.พังยางขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ...

»ข้อมูลทั้งหมด 32,388 รายการ