Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิโรจน์ จันทรัตน์ นายก อบต.ฉลุง รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.ฉลุง ได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการแผนชุมชน (นายกพบประชาชน) ประจำปี 2559 หมู่ที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข...
1.วันที่ 5 ก.พ.59 บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 สถานที่ศาลาอเนกประสงค์ (ปากทาง) เวลา 14.00 น. 2.วันที่ 9 ก.พ.59 บ้านม่วงค่าย หมู่ที่ 2 สถานที่อาคารอเนกประสงค์ (กศน.) เวลา 14.00 น. 3.วันที่ 12 ก.พ.59 บ้านท่าแร่-หลุมหัวล้าน สถานที่ศาลาอเนกประสงค์ (มณีสว่า...
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเห...
นายสมใจ ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด นายเดช เล็กวิชัย ผคบ. ลงพื้นที่หาแนวทางระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ณ ฝายระวะ ม.4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น.
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพปาดังเบซาร์  จัดกิจกรรมเดินรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  กิจกรรมประกอบด้วย  การร่วมลงนามถวายความอา...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ เรื่อง ตรวจงานจ้าง 2 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้าย  
ด้วยเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ได้ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ                                   

»ข้อมูลทั้งหมด 59,531 รายการ