Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
การทบทวนและจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วันนี้ (4 ก.ค.) ที่บริเวณหาดจันทร์สว่าง อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ผู้ปกครองแ ละนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน เดินขึ้นไปสักการะเจดีย...
ประกาศวันตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปูผิวยางแอสฟัสติกส์ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 11
ประกาศวันตรวจรับงานจ้างโครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายคลองปอม-ทุ่งลาน หมู่ที่ 8
ประกาศตรวจงานจ้างบุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังขึ้นรูปคันทาง  (ตรงข้ามร้านน้ำชา ส.อบต.ตุ๊ก ถึงริมทะเลสาบ) หมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ ในวันที่ 7 กรกฎาคม  2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 กองสวัสดิการสัังคม เทศบาลเมืองสิงหนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมีนายธนกร  สังฆโร  นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร และคณะ  ร่วมพบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนวัดตาหลวงคง ต.ชิงโค อ...

»ข้อมูลทั้งหมด 37,485 รายการ